Injekcija kortikosteroida

Na temelju Pravilnika o odli~jima i priznanjima Hrvatskoga lije~ni~kog zbora, prihva}enog 20. rujna 2005. godine, prijedlozi podru`nica i stru~nih dru{tava Hrvatskoga lije~ni~kog zbora za odli~ja i priznanja Zbora dostavljaju se Glavnom odboru HLZ-a, Povjerenstvu za odli~ja i priznanja najkasnije do 31. listopada 2007. godine, s ispunjenim upitnikom za predlaganja odli~ja. Kasnije pristigli i nepotpuni prijedlozi ne}e se uzeti u razmatranje. Odli~ja i priznanja bit }e prihva}ena i objavljena na 116. redovitoj godi{njoj skup{tini Hrvatskoga lije~ni~kog zbora 26. velja~e 2008. godine. Upitnici za predlaganje odli~ja mogu se podi}i u Tajni{tvu HLZ-a u Zagrebu i na web-stranici HLZ-a: .

Восемь исследований, включенных в этот обзор, были, в целом, хорошо спланированы. Качество доказательств оценили как среднее (умеренное) из-за неточностей в результатах. Необходимо больше исследований, особенно с участием людей с менее тяжелой формой ХОБЛ.

Metoda je izrazito efikasna uz, većinom, brzo vidljive rezultate. Nažalost, kod keloida je pravilo da nema pravila tako da nije moguće navesti broj tretmana koji je potreban. U prosjeku je potrebno nekoliko tretmana u razmaku od više tjedana, no nažalost, može doći do odstupanja od navedenoga. Tretman nije bolan niti zahtjeva oporavak. Ubrizgavanjem enzima, keloid omekša i stanji se. Tretman ima brojne prednosti u odnosu na kortikosteroide jer pored dosta boljih rezultata ne oštećuje kožu niti ima ograničenje oko broja primjene. Trenutno, ovo je najveća prekretnica u liječenju keloida.
U cijenu tretmana je uključen i laserski tretman, no cijena varira ovisno o broju keloida

Injekcija kortikosteroida

injekcija kortikosteroida

Media:

injekcija kortikosteroidainjekcija kortikosteroidainjekcija kortikosteroida

http://buy-steroids.org