Steroider psykiske bivirkninger

23 1. Osteoporose I dette afsnit vil sygdommen osteoporose blive defineret, og herunder beskrives der, hvad der ved sygdommen fører til frakturer. Der vil yderligere kommes ind på, hvordan osteoporose diagnosticeres, samt gives en kort beskrivelse af hvilke behandlingsmuligheder, der på nuværende tidspunkt er tilgengælige. Osteoporose er latinsk og betyder "porøs knoglemasse". Sygdommen berører hele skelettet og er karakteriseret som en tilstand med reduceret knoglemasse og hermed reduceret knoglestyrke. Dette kan resultere i, at knoglers brudstyrke nedsættes i en sådan grad, at der kan opstå brud ved beskedne belastninger. Knoglebrud forårsaget af osteoporose, kaldet osteoporotiske brud, forekommer hyppigst i håndled, ryghvirvler og lårbenshalse, men generelt vil personer med osteoporose også lettere få knoglebrud andre steder i kroppen end personer, der ikke lider af osteoporose [Fødevaredirektoratet/sundhedsstyrelsen 2000]. På figur 1 ses forskellen mellem raskt og osteoporotisk knoglevæv. Figur 1: På figuren til venstre ses et billede af rask knoglevæv som er tættere forbundet, hvormed knoglestyrken er stor. Til høje ses det osteoporotiske knoglevæv, hvor det tydeligt fremgår at knoglevævet er porøst og derved svagere [Fødevaredirektoratet/sundhedsstyrelsen s ]. Der kan ikke peges på én veldefineret årsag til, at osteoporose udvikles. Knogleremodelering består af to sammenkoblede processer; knogleformation og knogleresorption, som kontinuerligt finder sted over hele skelettet. En uligevægt mellem disse, hvor knogleresorption er større end knogleformationen forårsager osteoporose. Da flere forskellige faktorer regulerer og påvirker knogleomsætningen, er osteoporose en multi-faktoriel sygdom [Rodan et al. 2002; Raisz 2005]. Knoglemængden øges op gennem barndommen og når, som sagt, sit maksimale niveau (PBM) 10 år efter et individ er fuldt udvokset. PBM varierer i almindelighed meget og er større hos mænd end hos kvinder, hvorfor tilfælde af osteoporotiske brud oftest ses hos kvinder. Knoglemængden 7

Steroider psykiske bivirkninger

steroider psykiske bivirkninger

Media:

steroider psykiske bivirkningersteroider psykiske bivirkningersteroider psykiske bivirkningersteroider psykiske bivirkningersteroider psykiske bivirkninger

http://buy-steroids.org